pokemon sun moon ultra adventures

Pokemon Sun & Moon: Ultra Adventures โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 1-47 พากย์ไทย [จบแล้ว]

เรื่องย่อ :

Pokemon Sun & Moon Ultra Adventures โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 พากย์ไทย ในซีซั่นที่ 21 จะมีการนำโครงเรื่องส่วนหนึ่งมาจาก โปเกมอน อัลตร้าซันและอัลตร้ามูน จะเป็นการปรากฏตัวขึ้นของมูลนิธิอีเธอร์ และโปเกมอนปริศนา คอสม็อก เชื่อมโยงไปถึงการก่อตั้ง "อัลตร้าการ์เดี้ยนส์" และโปเกมอนปริศนาที่ถูกขนานนามว่า "ท่านผู้เจิดจรัส"

 • คะแนน
  6.83
 • เสียง
 • ประเภท
 • ปีที่ฉาย
 • เข้าชม
  23.46K ครั้ง
 • รายการตอนทั้งหมด
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 1
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 2
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 3
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 4
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 5
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 6
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 7
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 8
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 9
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 10
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 11
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 12
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 13
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 14
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 15
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 16
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 17
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 18
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 19
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 20
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 21
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 22
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 23
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 24
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 25
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 26
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 27
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 28
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 29
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 30
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 31
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 32
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 33
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 34
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 35
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 36
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 37
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 38
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 39
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 40
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 41
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 42
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 43
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 44
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 45
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 46
  Pokemon Sun & Moon โปเกมอน ซัน แอนด์ มูน ปี 21 ตอนที่ 47 จบ