fateapocrypha

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1-25 ซับไทย [จบแล้ว]

เรื่องย่อ :

Fate Apocrypha เฟต อโพคริฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ นับเป็นโลกคู่ขนานออกจาก Fate/Stay Night เหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลังสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 3 ณ เมืองฟุยุกิ มหาจอกได้ถูกช่วงชิงไป และเมื่อช่วงเวลาประมาณปี 2000 (ช่วงเวลาเดียวกับสงครามครั้งที่ 5 ของFate/Stay Night) ตระกูลอิกด์มิลเลนเนียได้ประกาศตนว่าเป็นอิสระจากสมาคมจอมเวท และนำมหาจอกนั้นมาจัดสงครามซะเอง

 • คะแนน
  7.16
 • เสียง
 • ประเภท
 • ปีที่ฉาย
 • เข้าชม
  1.92K ครั้ง
 • รายการตอนทั้งหมด
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 3
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 4
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 5
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 6
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 7
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 8
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 9
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 10
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 11
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 12
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 12.5
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 13
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 14
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 15
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 16
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 17
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 18
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 19
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 19.5
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 20
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 21
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 22
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 23
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 24
  Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 25 จบ