fatezero

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย [จบแล้ว]

เรื่องย่อ :

Fate Zero เฟต/ซีโร่ ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 4 หรือ 10 ปีก่อนหน้าสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ใน เฟต/สเตย์ไนต์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าจอมเวทผู้ซึ่งอัญเชิญข้ารับใช้ (servant) หรือที่เรียกกันว่าวิญญาณวีรชน เข้ามาต่อสู้กัน

 • คะแนน
  8.33
 • เสียง
 • ประเภท
 • ปีที่ฉาย
 • เข้าชม
  9.82K ครั้ง
 • รายการตอนทั้งหมด
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 3
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 4
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 5
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 6
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 7
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 8
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 9
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 10
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 11
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 12
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 13
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 14
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 15
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 16
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 17
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 18
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 19
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 20
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 21
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 22
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 23
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 24
  Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 25 จบ