douluo dalu qian hua xi jin

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 135-220 ซับไทย [ยังไม่จบ]

เรื่องย่อ :

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) เนื้อเรื่อง(นิยาย)เกี่ยวกับ ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

 • คะแนน
  8.16
 • เสียง
 • ประเภท
 • ปีที่ฉาย
 • เข้าชม
  35.50K ครั้ง
 • รายการตอนทั้งหมด
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 135
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 136
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 137
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 138
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 139
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 140
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 141
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 142
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 143
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 144
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 145
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 146
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 147
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 148
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 149
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 150
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 151
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 152
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 153
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 154
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 155
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 156
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 157
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 158
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 159
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 160
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 161
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 162
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 163
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 164
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 165
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 166
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 167
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 168
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 169
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 170
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 171
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 172
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 173
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 174
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 175
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 176
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 177
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 178
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 179
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 180
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 181
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 182
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 183
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 184
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 185
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 186
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 187
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 188
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 189
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 190
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 191
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 192
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 193
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 194
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 195
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 196
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 197
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 198
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 199
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 200
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 201
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 202
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 203
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 204
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 205
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 206
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 207
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 208
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 209
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 210
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 211
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 212
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 213
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 214
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 215
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 216
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 217
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 218
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 219
  Douluo Dalu (Soul Land) ภาค4 ตอนที่ 220