schoolgirl strikers animation channel

Schoolgirl Strikers: Animation Channel ตอนที่ 1-13 ซับไทย [จบแล้ว]

เรื่องย่อ :

Schoolgirl Strikers: Animation Channel ในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนสตรีเอกชน โกริวคัง ได้มีหน่วยพิเศษที่คัดเลือกนักเรียนหญิงที่เรียกว่า Striker คอยรับมือจากศัตรู “โอบุริ”

  • คะแนน
    5.71
  • เสียง
  • ประเภท
  • ปีที่ฉาย
  • เข้าชม
    560 ครั้ง