boruto naruto next generations

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-219 ซับไทย [ยังไม่จบ]

เรื่องย่อ :

โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

 • คะแนน
  5.93
 • เสียง
  ลุงกิลดาซ
 • ประเภท
 • ปีที่ฉาย
 • เข้าชม
  273.82K ครั้ง
 • รายการตอนทั้งหมด
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 2
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 3
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 4
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 5
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 6
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 7
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 8
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 9
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 10
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 11
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 12
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 13
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 14
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 15
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 16
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 17
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 18
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 19
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 20
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 21
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 22
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 23
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 24
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 25
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 26
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 27
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 28
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 29
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 30
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 31
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 32
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 33
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 34
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 35
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 36
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 37
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 38
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 39
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 40
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 41
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 42
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 43
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 44
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 45
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 46
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 47
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 48
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 49
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 50
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 51
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 52
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 53
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 54
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 55
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 56
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 57
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 58
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 59
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 60
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 61
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 62
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 63
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 64
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 65
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 66
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 67
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 68
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 69
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 70
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 71
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 72
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 73
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 74
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 75
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 76
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 77
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 78
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 79
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 80
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 81
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 82
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 83
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 84
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 85
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 86
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 87
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 88
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 89
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 90
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 91
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 92
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 93
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 94
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 95
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 96
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 97
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 98
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 99
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 100
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 101
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 102
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 103
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 104
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 105
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 106
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 107
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 108
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 109
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 110
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 111
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 112
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 113
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 114
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 115
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 116
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 117
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 118
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 119
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 120
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 121
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 122
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 123
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 124
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 125
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 126
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 127
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 128
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 129
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 130
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 131
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 132
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 133
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 134
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 135
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 136
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 137
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 138
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 139
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 140
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 141
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 142
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 143
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 144
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 145
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 146
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 147
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 148
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 149
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 150
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 151
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 152
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 153
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 154
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 155
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 156
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 157
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 158
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 159
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 160
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 161
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 162
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 163
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 164
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 165
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 166
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 167
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 168
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 169
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 170
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 171
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 172
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 173
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 174
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 175
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 176
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 177
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 178
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 179
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 180
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 181
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 182
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 183
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 184
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 185
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 186
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 187
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 188
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 189
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 190
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 191
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 192
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 193
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 194
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 195
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 196
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 197
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 198
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 199
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 200
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 201
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 202
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 203
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 204
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 205
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 206
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 207
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 208
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 209
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 210
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 211
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 212
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 213
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 214
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 215
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 216
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 217
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 218
  Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 219