nurarihyon no mago

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต (ภาค 1 ) ตอนที่ 1-24 +OVA ซับไทย [จบแล้ว]

เรื่องย่อ :

นูระ หลานจอมภูต (ภาค 1 ) นูระ หลานจอมภูต นั้นจะเกี่ยวข้องกับเหล่าภูตพราย (โยไค) ของญี่ปุ่นในยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคงแฝงเร้นอญุ่ในซอกหลืบของความทันสมัย ในมหานครโตเกียว ซึ่งเหล่าภูตพรายปีศาจร้ายเหล่านั้น มีทั้งดีและเลว และยังมีการรวมตัวของเหล่าสมาคมและก๊วนต่างๆ เฉกเช่นเหล่ามนุษย์ วึ่งมีการเข้ากลู่มโดยสมัครใจหรือเกิดจากการโดนปราบและยอมศิโรราบจนกลาย เป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ในการปกครองในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ที่สุด ในเขตคันโตก็ คือ 'กลุ่มนูระ' ซึ่งปกครองโดย' นูราริเฮียง' จอมอสูรเฒ่าผู้ทรงอำนาจ แม้จะชราภาพลงไปมากแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงขามจนสามารถควบคุม ปกครองกลุ่มนูระซึ่งประกอบด้วยอสูรนับร้อยเอาไว้ได้..

 • คะแนน
  7.67
 • เสียง
 • ประเภท
 • ปีที่ฉาย
 • เข้าชม
  6.56K ครั้ง
 • รายการตอนทั้งหมด
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 1
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 2
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 3
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 4
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 5
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 6
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 7
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 8
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 9
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 10
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 11
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 12
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 13
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 14
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 15
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 16
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 17
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 18
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 19
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 20
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 21
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 22
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 23
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ 24
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ OVA 1
  หลานจอมภูต ภาค2 ตอนที่ OVA 2