sket dance

Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 1-77 พากย์ไทย [จบแล้ว]

เรื่องย่อ :

Sket Dance สเก็ต ดานซ์ พากย์ไทย เรื่องราวของชมรมส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียน ซึ่งรู้จักกันในนาม “สเก็ต ดัน” ของโรงเรียนไคเมย์ คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์สารพัดเรื่องให้แก่บรรดานักเรียนในโรงเรียน ผ่านตัวละครหลักสามคน ได้แก่ ฟูจิซาคิ ยูสุเกะ“บอสซั่น”ประธานชมรม โอนิซึกะ ฮิเมะ “โอนิฮิเมะ” หรือฮิเมโกะ รองประธานชมรม และอุซุย คาซึโยชิ “สวิตช์”เลขาชมรม ซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนทุกคนที่มีปัญหากับการใช้ชีวิตในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ไม่เว้นแม้กระทั่งการตามไขปริศนาเรื่องราวลึกลับในโรงเรียน พวกเขาพร้อมแล้วให้ทุกท่านสัมผัส เรื่องราวของพวกเขาใน

 • คะแนน
  8.23
 • เสียง
 • ประเภท
 • ปีที่ฉาย
 • เข้าชม
  924 ครั้ง
 • รายการตอนทั้งหมด
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 1
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 2
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 3
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 4
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 5
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 6
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 7
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 8
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 9
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 10
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 11
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 12
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 13
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 14
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 15
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 16
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 17
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 18
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 19
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 20
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 21
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 22
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 23
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 24
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 25
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 26
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 27
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 28
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 29
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 30
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 31
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 32
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 33
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 34
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 35
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 36
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 37
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 38
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 39
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 40
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 41
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 42
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 43
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 44
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 45
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 46
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 47
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 48
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 49
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 50
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 51
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 52
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 53
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 54
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 55
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 56
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 57
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 58
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 59
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 60
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 61
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 62
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 63
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 64
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 65
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 66
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 67
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 68
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 69
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 70
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 71
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 72
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 73
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 74
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 75
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 76
  Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 77 จบ